Przejdź do treści
BIP

Aktualności

18.06.2019

9 miesięcy realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na Lubelszczyźnie

Mija 9 miesięcy od inauguracji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w dniu 17 września ubiegłego roku. 

Rządowy Program Priorytetowy Czyste Powietrze spotkał się z wielkim zainteresowaniem mieszkańców Lubelszczyzny. Dzięki działaniom podejmowanym przez WFOŚiGW w Lublinie we współpracy z partnerami samorządowymi i pozarządowymi liczba wniosków złożonych przez zainteresowanych uczestnictwem w programie przekroczyła już 4300 na ogólną kwotę finansowania ponad 110 mln złotych (odpowiednio 5 i 4 miejsce w kraju), z czego w przypadku 1535 procedura oceny została już zakończona wynikiem pozytywnym.
Siedem prowadzonych przez WFOŚiGW w Lublinie Biur Programu Czyste Powietrze przyjmuje w sumie ponad 500 zainteresowanych tygodniowo. Ponadto pracownicy Funduszu udzielili dotychczas ponad 20 tyś. porad telefonicznych. W ramach kampanii informacyjnej na terenie Lubelszczyzny wojewódzki fundusz przeprowadził ponad 230 szkoleń, w których udział wzięło aż 24 000 zainteresowanych (najlepszy wynik w kraju). Aby dotrzeć do jak największej liczby zainteresowanych pracownicy funduszu przejechali w tym celu łącznie 29 000 kilometrów. Przeszkolonych zostało także kilkudziesięciu pracowników samorządowych.

Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu programem ze strony mieszkańców województwa lubelskiego, WFOŚiGW w Lublinie utworzył siedem Biur Programu w Lublinie i stolicach powiatów (w Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Łukowie, Opolu Lubelskim i Tomaszowie Lubelskim). Kolejne biura są przygotowywane do otwarcia.

Idąc za rekomendacją Ministra Środowiska Pana Henryka Kowalczyka rozpoczynając 10 miesiąc realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze WFOŚiGW w Lublinie rozszerza zakres współpracy z partnerami samorządowymi, kierując do wszystkich gmin województwa zaproszenie do podjęcia sformalizowanej współpracy wraz z ofertą wsparcia.
[Link]

Pragniemy, aby mieszkańcy Lubelszczyzny w najwyższym stopniu skorzystali z możliwości jakie daje rządowy Program Priorytetowy Czyste Powietrze. Szczególne znaczenie w tym kontekście ma włączenie w krąg potencjalnych beneficjentów osób o utrudnionym dostępie, w tym starszych, niepełnosprawnych, a także wykluczonych cyfrowo oraz polepszenie jakości wniosków. Temu w pierwszej kolejności służyć ma współpraca wojewódzkiego funduszu z samorządowcami, którzy zaoferują mieszkańcom pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie.
 

powrót do listy

Rejestr zmian