Przejdź do treści
BIP

Aktualności

06.12.2019

Gala Programu Stypendialnego

4 grudnia w Zamościu odbył się finał Programu Stypendialnego „Lider wiedzy i ochrony środowiska” dla młodzieży i nauczycieli (opiekunów dydaktycznych) ze szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego, projektu zrealizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie wraz z Kuratorium Oświaty w Lublinie. Młodzi laureaci (35 osób) i ich nauczyciele-opiekunowie zdobyli nagrody w wysokości 3500 zł.

Do programu, skierowanego do uczniów i nauczycieli liceów ogólnokształcących i techników, przystąpiło 46 szkół z województwa lubelskiego. Formalne i merytoryczne wymagania określone w Regulaminie Programu wypełniło 35 uczniów.

W ramach programu uczniowie pod opieką nauczycieli mieli do samodzielnego wykonania szereg zadań i aktywności związanych z ekologią, ochroną środowiska i edukacją przyrodniczą. Punktacja obejmowała również edukację szkolną z przedmiotów przyrodniczych – biologii, chemii, geografii, udział w olimpiadach czy aktywny udział w promocji programów proekologicznych w społecznościach lokalnych.

W uroczystej gali kończącej tegoroczną edycję programu wzięło udział ponad trzysta osób - uczestników programu oraz zaproszonych gości, m.in.: Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP, członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Grzegorz Grzywaczewski, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty, ks. Marian Rojek, Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Do uczestników listy gratulacyjne wystosowali: Beata Mazurek, poseł do parlamentu europejskiego i Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego. W uroczystym spotkaniu wzięli udział również nauczyciele biologii i dyrektorzy szkół ponadpodstawowych z całej Lubelszczyzny.

Stypendyści, opiekunowie dydaktyczni i dyrektorzy szkół, w których uczą się zdobywcy nagród, otrzymali z rąk p. Teresy Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz zastępcy prezesa WFOŚiGW, p. Grzegorza Grzywaczewskiego specjalne certyfikaty i dyplomy, uczniowie odebrali także cenne pozycje książkowe. Jarosław Szymański, Dyrektor Poleskiego Parku Narodowego również wręczył okolicznościowe upominki.

Uroczystościom wręczenia nagród towarzyszyły wystąpienia merytoryczne i artystyczno-edukacyjne: prof. Małgorzata Wójcik, prodziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie, mówiła o komunikacji w świecie roślin, p. Marek Tokarzewski, adiunkt Poleskiego Parku Narodowego ds. edukacji i udostępniania parku, o tajemnicach zwierząt Poleskiego Parku Narodowego, p. Rafał Siek, ze Stowarzyszenia Fotografików Przyrody, przedstawił audiowizualny spektakl na podst. swoich znakomitych zdjęć ptaków, a uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Zamościu, zaprezentowali piękno Roztocza w spektaklu łączącym w zaskakujący sposób śpiew, fotografię oraz zapis wideo o tematyce przyrodniczej z komentarzem merytorycznym.


 

 

 

powrót do listy

Rejestr zmian