Przejdź do treści
BIP

Aktualności

01.07.2019

Greennovations – porozumienie dla ekoinnowacji

W dniu 31 maja 2019 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zawarł porozumienie o współpracy z Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz z Lubelskim Parkiem Naukowo-Technologicznym S.A. i Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. Celem porozumienia pn. Greennovations jest wspieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska rozwijanych na terenie województwa lubelskiego przez mikro i małe przedsiębiorstwa.

W zakresie współpracy znajduje się m.in.: promowanie proekologicznych metod prowadzenia działalności gospodarczej, w tym oszczędności energii, surowców, wody oraz redukcji odpadów i zanieczyszczeń do środowiska w powiązaniu z promocją działań wdrażanych w tym zakresie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Realizacja porozumienia Greennovations ma wpłynąć na zwiększanie społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez promocję korzyści wynikających z wdrażania ekoinnowacji. Stosowanie innowacyjnych rozwiązań proekologicznych może wpłynąć nie tylko na poprawę stanu środowiska naturalnego, ale również na redukcję kosztów działalności i budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw.


(Na zdj.: Tomasz Szymajda – Prezes Zarządu PPNT, Paweł Bryda – Członek Zarządu LPNT, Marcin Wieczorek – Prezes Zarządu LPNT, Magdalena Filipek-Sobczak – Dyrektor LAWP, Paweł Gilowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie, Natalia Mackiewicz – Zastępca Dyrektora LAWP)

powrót do listy

Rejestr zmian