Przejdź do treści
BIP

Aktualności

31.05.2019

Nabór wniosków w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa lubelskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.
Wnioski mogą składać Ochotnicze Straże Pożarne znajdujące się na liście pn. „Zestawienie sprzętu przewidzianego do zakupu w 2019 r. ze środków NFOŚiGW w ramach Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska z dnia 30 października 2015r.” oraz Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% łącznie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Lublinie.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Lublinie przy ul. Spokojnej 7, 20-074 Lublin w terminie do dnia 14 czerwca 2019r.
W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, decyduje data wpływu wniosku do Funduszu. Formularz wniosku wraz z załącznikami do pobrania ze strony internetowej Funduszu www.wfos.lublin.pl
Więcej informacji na naszej stronie internetowej w zakładce Dla Beneficjentów pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”.
 

powrót do listy

Rejestr zmian