Przejdź do treści
BIP

Aktualności

01.07.2019

Ogłoszenie o konkursie dla przedsiębiorstw - Greennovations


Na podstawie zawartego w dniu 31 maja 2019 r. Porozumienia Greennovations – porozumienie dla ekoinnowacji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we współpracy z Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Lubelskim Parkiem Naukowo-Technologicznym S.A. i Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. ogłasza konkurs pn.: Greennovations.
Konkurs skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw. Jego celem jest promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska stosowanych na terenie województwa lubelskiego. Nagrodzone zostaną przedsiębiorstwa, które opracowały lub wdrożyły innowacyjny produkt, usługę lub proces, ukierunkowany na oszczędność energii, surowców, wody, redukcję odpadów, redukcję hałasu, czy redukcję emisji zanieczyszczeń do środowiska.
Pula środków przeznaczona na nagrody w ramach konkursu wynosi 1 000 000,00 zł.
Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie w terminie od 1 lipca 2019 r. do 11 października 2019 r., wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.
Formularz można złożyć:
osobiście w Sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 5 w Lublinie oraz w Sekretariacie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. przy ul. Ignacego Mościckiego 1 w Puławach;
za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie, na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin.
Szczegółowy zakres wsparcia oraz warunki udziału w konkursie określone są w Regulaminie konkursu (do pobrania).
Załączniki do pobrania:
1. Formularz zgłoszeniowy.
2. Formularz de minimis.
3. Oświadczenie o pomocy de minimis.
4. Oświadczenie w zakresie zapoznania się z regulaminem konkursu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu Greennovations można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie:
530 860 250
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie:
81 462 38 31
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.:
81 534 61 00
Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.:
81 464 63 16
Zapraszamy do udziału w konkursie!
 

powrót do listy

Rejestr zmian