Przejdź do treści
BIP

Aktualności

22.02.2019

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych w roku 2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, że wnioski o przekazanie środków w roku 2020 na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez państwowe jednostki budżetowe należy składać do dnia 31 marca 2019 r.

Na podstawie złożonych wniosków, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z dnia 16 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 226 poz. 1479 ze zm.), WFOŚiGW w Lublinie utworzy listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.
Listy zadań do dofinansowania w 2020 roku będą uzgadniane z dysponentami właściwych części budżetowych,  a następnie zbiorcza informacja o wysokości środków zostanie przekazana do Ministra Środowiska w celu utworzenia rezerwy celowej budżetu państwa, o której mowa w art. 410c ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.).

Wnioski należy składać na obowiązujących formularzach, które są dostępne na stronie internetowej Funduszu w zakładce Dla beneficjentów/Wzory dokumentów do pobrania dla kontrahentów.
 

powrót do listy

Rejestr zmian