Przejdź do treści
BIP

Aktualności

11.02.2020

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych w roku 2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, że do dnia 31 marca 2020 r. należy składać wnioski o przekazanie środków w roku 2021 na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez państwowe jednostki budżetowe.
Na podstawie złożonych wniosków, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z dnia 16 listopada 2010 roku (Dz.U. 2010 Nr 226 poz. 1479), WFOŚiGW w Lublinie utworzy listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.
Listy zadań do dofinansowania w 2021 roku będą uzgadniane z dysponentami właściwych części budżetowych, a następnie zbiorcza informacja o wysokości środków zostanie przekazana do ministra właściwego do spraw środowiska w celu utworzenia rezerwy celowej budżetu państwa, o której mowa w art. 410c ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.).
Wnioski należy składać na obowiązujących formularzach, które są dostępne na stronie internetowej Funduszu w zakładce Dla Beneficjentów/Wzory dokumentów do pobrania dla kontrahentów.

powrót do listy

Rejestr zmian