Przejdź do treści
BIP

Aktualności

17.06.2019

Porozumienia z partnerami samorządowymi w zakresie wspierania realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

W związku z rosnącym zainteresowaniem ofertą Programu Priorytetowego Czyste Powietrze przez mieszkańców Lubelszczyzny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zaprasza do współpracy nad realizacją Programu wszystkie samorządy gminne województwa lubelskiego. Celem podjęcia współpracy jest poprawa dostępności Programu oraz dotarcie do jak największej liczby wnioskodawców. Propozycja współpracy dotyczy szerzenia oraz popularyzowania wśród mieszkańców gmin idei, misji i celów Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz bezpośrednio związanej z tymże programem edukacji w zakresie ochrony i dbałości o jakość powietrza, jak również w celu wsparcia mieszkańców gmin w zakresie praktycznych informacji umożliwiających skorzystanie z dofinansowania udzielanego w ramach wskazanego Programu. Szczególnie istotna jest pomoc samorządów gminnych w wypełnianiu wniosków osobom o utrudnionym dostępie, w tym wykluczonych cyfrowo. Wśród gmin, które zdecydują się na zawarcie porozumienia z WFOŚiGW w Lublinie w zakresie wspierania realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze zostanie uruchomiony ranking, uwzględniający, m.in. liczbę prawidłowo złożonych wniosków z terenu gminy w proporcji do liczby mieszkańców. Ranking będzie miał charakter ciągły, a gminy najbardziej zaangażowane w pomoc mieszkańcom będą corocznie wyróżniane i nagradzane, w tym nagrodami pieniężnymi.

powrót do listy

Rejestr zmian