Przejdź do treści
BIP

Czyste Powietrze

 

Czyste Powietrze to program, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza z istniejących już jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz uniknięcie emisji z domów jednorodzinnych nowo budowanych przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności ogrzewania tych budynków. Realizacja programu zaplanowana jest na lata 2018-2029, a podpisywanie umów do 31.12.2027 r. (szczegóły programu).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami:
- domu jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego (z wyodrębniona księgą wieczystą) w budynku jednorodzinnym
- nieruchomości, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania (pod warunkiem zakupienia i uruchomienia źródła ciepła do końca 2019 r. Od 1.01.2020 r. koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowo budowanych nie są kwalifikowane).

W ramach programu można ubiegać się o dotację lub pożyczkę z przeznaczeniem na wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych. Działania te są korzystne zarówno dla środowiska (w tym najbliższego otoczenia), jak i domowego budżetu. 

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wysokości dochodów gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Więcej informacji w ulotce programu, linkach po lewej stronie, filmach instruktażowych poniżej oraz instrukcji wypełniania wniosku

Od czego zacząć: 1. Sprawdź czy program cię dotyczy   2. Złóż wniosek   3. Rozpocznij inwestycję.

Instrukcja wypełniania wniosku - Informacje ogólne

Instrukcja wypełniania wniosku - część A

Instrukcja wypełniania wniosku - część B

Instrukcja wypełniania wniosku - część C i D

Instrukcja wypełniania wniosku - część E, F, G